Info - folder

Sdr. Nærå Idrætsforening

Hovedforeningen

SNIF-Hovedforenings formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Paraplyorganisation og tilbud til SNIF-afdelingerne.

Aftale om brug/leje af klubhuset Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

Info-folder om SNIF-afdelingernes aktiviteter og kontaktpersoner.

Se mere på vores hjemmeside: www.snif-hovedforening.dk  –  som er ’reklamesøjle’ for SNIF-afdelingernes kontaktpersoner.

Formand: Karin Blessing

tlf. 20633166

e-mail: formand@snif-hovedforening.dk

 

Cykling

Vi træner tirsdag, torsdag og lørdag fra Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev.

Se mere: www.midtfynscc.dk

 

Formand: Ivan Timm

tlf. 2855 2401

e-mail: ivantimm@gmail.com

 

Håndbold
I ÅRSLEV HÅNDBOLD / SNIF Håndbold er der plads til alle – unge, gamle, høje, lave, erfarne og nybegyndere.
Vi tilbyder ”Håndbold og sammenhold for alle”.

Vil du gerne være træner, leder, medhjælper, dommer, sponsor eller tilskuer, vil vi gerne i kontakt med dig.

Se mere: www.snif-handbold.dk

 

Formand: Martin Løhde Andersen

tlf. 26300454

e-mail:formand.snif@gmail.com

 

Linedance

Linedance er en danseform, der oprindeligt var udbredt under Country & Western stilen.
I dag danses der ofte til al slags musik, både pop, rock og countrymusik.

Vi danser ikke parvis, men på lange rækker. Linedance indøves trin for trin.

Først når danserne føler sig klar, sættes tempoet i vejret, og mange
sekvenser afsluttes med kvarte og halve drejninger og trinene gentages i
en ny retning.

Linedance er for alle, uanset alder. Vi får pulsen op. Sjov motion.

Se mere: www.snif-linedance.dk

 

Formand: Tina Krogh

tlf. 5127 4328

e-mail: tina_krogh@yahoo.com

 

Petanque

Sæsonstart er sommertid-start. Vi mødes i klubhuset Bøgehøjhuset kl. 14:00 til kaffe og kage.

Sæsonslut er sidste lørdag i oktober, hvor vi holder klubfest.

Træningsdage er tirsdage og torsdage fra kl. 19:00.

Alle helligdage er der lukket.

 

Formand: Kurt Kristensen

tlf. 6590 2478

e-mail: kkr@pte.dk

 

Senioridræt

Sæsonstart: uge 37 Onsdage kl. 10-12 er der i Årslev Hallen mulighed for forskellige idrætsaktiviteter:

gymnastik, badminton, bob, bowls, hockey, dart, petanque, motionscykling, seniordans, tæppe-curling m.m

"Spillebulen" starter i uge 38: Tirsdage kl. 14-17: i Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev.

 I sommerperioden: Tirsdag kl. 14-17: Krolf ved Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev.

 

Formand: Lisbeth Hansen

tlf. 40260264

e-mail: lisbethbruno@hotmail.com

 

Årslev/Sdr. Nærå Flaglaug

Flaglauget er stiftet 15.05.2017.

Kontaktperson for opsætning af flag-stænger og flag er:

 

Egon Karlsen, Tlf. 2265 9224

 

SNIF-Lotto

200 lodder - 36 kontante gevinster pr. år.

Se regler og udtrukne præmier www.snif-hovedforening.dk

Henvendelse vedr. køb af lod:

SNIF-Petanque eller SNIF-Senioridræt.

 

SNIF’s faner

Vi har fået faner af Danmarks-Samfundet.

Se mere: http://danmarks-samfundet.dk/fyn

Vi kan deltage i:

Danmarks-Samfundets Flagfest, Valdemarsdag, 15. juni i Den Fynske Landsby, Friluftsscenen.

Et arrangement, hvor der overrækkes faner og flag til foreninger, som har ansøgt.

Faner er tidligere givet til SNIF-Hovedforeningen, Folkedans og Senioridræt.

 

Lidt om Sdr. Nærå Idrætsforenings historie

1894: Ungdomsforeningen for Sønder Nærå og Omegn bliver stiftet af en kreds med tilknytning til Sdr. Nærå Fri- og Efterskole.

1956: Foreningen skifter navn til Sønder Nærå Ungdoms- og Idrætsforening, forkortet til SNUIF.

1971: Vi kan samle flere aktiviteter på ”hjemmebane”, da Årslev Hallen bliver indviet.

1975: Byfest: Ballonfesterne starter.

1983: Klubbladet ”SNIF-Bladet” bliver nu husstandsomdelt i 1500 eksemplarer i Årslev/Sdr. Nærå-området.

1987: Niels Peder Knudsen, folkedanser, amatørteater-alt-mulig-kunstner, tidl. gymnastikleder og meget andet i SNIF, bliver æresmedlem.

1988: Vi får klubhus, ”Bøgehøjhuset”, Overvejen 52, Årslev.

1991: Foreningen skifter navn til Sønder Nærå Idrætsforening, i daglig tale forkortet til SNIF.

1994: 100 års jubilæumsfest, 2. nov.,hvor Karen Jørgensen, gymnastik- og idrætsmærkeleder, bliver æresmedlem.

1996: De enkelte SNIF-afdelinger bliver selvstændige i økonomisk og juridisk forstand. Vedtægtsændring.

 

            ET GODT FIF
        BLIV AKTIV I SNIF

 

 

 

Redigeret  Juni 2023