SNIF - Sdr. Nærå Idrætsforening - CVR-nr. 37886750

 

Hovedbestyrelses møde d. 31-1-2022 er aflyst pga. Corona.

 

Ordinære generalforsamling.

Afholdt 25-8-2021. Næste ordinære generalforsamling bliver i Maj 2022.