Mødeplan

Det ender ikke altid sådan

Det ender ikke altid sådan

Ud over Generalforsamlingen afholdes der 2 årlige møder, normalt sidste mandage i september og januar. Derudover indkaldes der til ekstraordinære møder såfremt behov skulle opstå!

Såfremt afdelingen ikke kan deltage i mødet, bedes dette meddelt til sekretæren!

Næste planlagte Hovedbestyrelsesmøder er:

  • 13. November 2023 kl. 19.00 i Bøgehøjhuset.

Næste ordinære generalforsamling afholdes:

Maj 2024 (dato endnu ikke fastlagt)