Info - folder

Sdr. Nærå Idrætsforening

Hovedforeningen

Snif-Hovedforenings formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Paraplyorganisation og tilbud til Snif-afdelingerne.

Aftale om brug af klubhuset Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

 Info-folder om Snif-afdelingernes aktiviteter og kontaktpersoner.
 

Se mere på vores hjemmeside: www.snif-hovedforening.dk  –  som er ’reklamesøjle’ for Snif-afdelingernes kontaktpersoner.
 

Formand: Magnus Andersen
Tlf. 6599 1333

Mail: magnus.andersen@mail.dk

===========================================================================

Cykling

Vi træner tirsdag, torsdag og lørdag fra
Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev.

Se mere: www.midtfynscc.dk

Formand: Heini Vogn

Tlf. 2029 0080

Mail: heini@vogn.eu

===========================================================================

Håndbold

I Snif Håndbold er der plads til alle - unge-gamle, høje-lave, erfaren-nybegyndere. Vi tilbyder ”Håndbold og sammenhold for alle”.

Vil du gerne være træner, leder, medhjælper, dommer, sponsor eller tilskuer, vil vi gerne i kontakt med dig.

Se mere: www.snif-handbold.dk

Formand: Maiken Vistisen

Tlf. 3040 3001

Mail:formand.snif@gmail.com

===========================================================================

Linedance

Amerikansk folkedans, hvor vi danser til bl.a. countrymusik.

Vi danser ikke parvis, men på lange rækker. Linedance indøves trin for trin. Først når danserne føler sig klar, sættes tempoet i vejret, og mange sekvenser afsluttes med kvarte og halve drejninger og trinene gentages i en ny retning.

Linedance er for alle, uanset alder.

Vi får pulsen op. Sjov motion.

Se mere: www.snif-linedance.dk

Formand: Tove Nielsen

Tlf. 5355 6156

Mail:tovesnif@gmail.com

===========================================================================

Petanque

Sæsonstart er sommertid-start. Vi mødes i klubhuset kl. 14:00 til kaffe og kage.

Sæsonslut er sidste lørdag i oktober, hvor vi holder klubfest.

Træningsdage er tirsdage og torsdage fra kl. 19:00. Alle helligdage er der lukket.

Formand: Kurt Kristensen

Tlf. 6590 2478

Mail: kkr@pte.dk

===========================================================================

Senioridræt

Sæsonstart: uge 37. Onsdag kl. 10-12 er der i Årslev Hallen mulighed for forskellige idrætsaktiviteter: gymnastik, badminton, bob, bowls, hockey, dart, petanque, motions cykling, seniordans, tæppecurling m.m. Bagefter kan man spise i Årslev Hallens Cafeteria.

Mandag kl. 09:30 fra Årslev Hallen: Cykling (2 niveauer) - starter i uge 38.

Tirsdag kl. 14-17: ”Spillebulen” i Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev. Starter i uge 38.

Tirsdag kl. 14-17: Krolf ved Bøgehøjhuset, Overvejen 52, Årslev. I sommerperioden.

Formand: Birte Aakær Jepsen

Tlf. 6599 1677

Mail: birte.joergen@aarslevnet.dk

===========================================================================

Årslev/Sdr. Nærå Flaglaug.

Formand: Egon Karlsen
Tlf.
2265 9224

===========================================================================

Snif-Lotto

200 lodder - 36 kontante gevinster pr. år.

Se regler og udtrukne præmier www.snif-hovedforening.dk

Henvendelse vedr. køb af lod:
Snif-Petanque eller Snif-Senioridræt.

===========================================================================

Lidt om Sdr. Nærå Idrætsforenings historie

1894: Ungdomsforeningen for Sønder Nærå og Omegn bliver stiftet af en kreds med tilknytning til Sdr. Nærå Fri- og Efterskole.

1956: Foreningen skifter navn til Sønder Nærå Ungdoms- og Idrætsforening,  forkortet til SNUIF.

1971: Vi kan samle flere aktiviteter på ”hjemmebane”, da Årslev Hallen bliver indviet.

1975: Byfest: Ballonfesterne starter.

1983: Klubbladet ”Snif-Bladet” bliver nu husstandsomdelt i 1500 eksemplarer i Årslev/Sdr. Nærå-området.

1987: Niels Peder Knudsen, folkedanser, amatørteater-alt-mulig-kunstner, tidl. gymnastikleder og meget andet i SNIF, bliver æresmedlem.

1988: Vi får klubhus, ”Bøgehøjhuset”, Overvejen 52, Årslev.
1991: Foreningen skifter navn til Sønder Nærå Idrætsforening, i daglig tale forkortet til Snif.

1994: 100 års jubilæumsfest, 2. nov., hvor Karen Jørgensen, gymnastik- og idrætsmærkeleder, bliver æresmedlem.
1996: De enkelte Snif-afdelinger bliver selvstændige i økonomisk og juridisk forstand. Vedtægtsændring.

 

Redigeret Juni 2018

 

Velkommen

i

Snif