Udtrukne lod numre i 2021:

Måned            Jan    Feb    Mar    Apr    Maj   Jun    Jul   Aug    Sep     Okt      Nov      Dec


 1. Pr. Nr     112  190  113  130    18  105    90    81    35      88    100    70

        Kr       100  200  300  400   500  600  700  800  900  1000  1100  1200


 2. Pr. Nr      147   64  156    19  148  122  172    17   113    70     88      155

        Kr        100  100  200  200  300  300  400  400  500   500    600    600


 3. Pr. Nr      150 128  118    38      3     21   33  138   118    84     37      111

        Kr        100  100  100  100  200  200  200  200  300   300    300    300