Udtrukne lod numre i 2021:

Måned            Jan    Feb    Mar    Apr    Maj   Jun   Jul   Aug   Sep     Okt     Nov     Dec


 1. Pr. Nr     112  190  113  130    18  105    90    81    35

        Kr       100  200  300  400   500  600  700  800  900  1000  1100  1200


 2. Pr. Nr      147   64  156    19  148  122  172    17   113

        Kr        100  100  200  200  300  300  400  400  500   500    600    600


 3. Pr. Nr      150 128  118    38      3     21   33  138   118

        Kr        100  100  100  100  200  200  200  200  300   300    300    300