Bestyrelsen

Bestyrelse pr. 2019-05-07

Magnus Andersen, Formand

Mogens Backmann, Kasserer

Inge B Jensen, Sekretær

Afdelingsformænd

Birte Jepsen, Senior Idræt

Helle Porse, Håndbold

Ivan Timm, Cykling

Tlf. 28 55 24 01

Tina Krogh, Linedance

Kurt Kristensen, Petanque

Email: kkr@pte.dk