Mødeplan

Det ender ikke altid sådan

Ud over Generalforsamlingen afholdes der 2 årlige møder, normalt sidste mandage i september og januar. Derudover indkaldes der til ekstraordinære møder såfremt behov skulle opstå!

Såfremt afdelingen ikke kan deltage i mødet, bedes dette meddelt til sekretæren!

Næste planlagte Hovedbestyrelsesmøder er:

  • Mandag, den 28. september 2020 kl 19:00 i Bøgehøjhuset.

Næste ordinære generalforsamling afholdes:

  • Onsdag, den 9. september 2020 kl 19.00 i Bøgehøjhuset.