SNIF - Sdr. Nærå Idrætsforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bøgehøjhuset, Overvejen 52, 

onsdag, den 10. maj kl. 19:00.

 

                                                               Dagsorden

                                                               1. Valg af dirigent.

                                                               2. Formandens beretning.

                                                               3. Forelæggelse af revideret regnskab.

                                                               4. Behandling af indkomne forslag.

                                                               5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

                                                               6. Eventuelt.