SNIF - Sdr. Nærå Idrætsforening - CVR-nr. 37886750

Her er/kommer dato for de udsatte generalforsamlinger:

 

Snif Hovedforening - Bøgehøjhuset, onsdag, den 9. september kl. 19:00

 

 

Dagsorden:

 

  1.     Valg af dirigent
  2.     Formandens beretning
  3.     Forelæggelse af revideret regnskab
  4.     Behandling af indkomne forslag
  5.     Valg i henhold til vedtægtens § 5
  6.     Eventuelt